Ledande företag inom läkemedelsforskning
Janssen-Cilag är ett internationellt läkemedelsföretag som grundades 1990 genom en sammanslagning av de båda företagen Janssen Pharmaceutica och Cilag (Chemmical Industry Laboratory AG). Företagen, som grundades på 50-talet i Belgien respektive Schweiz, var båda två framgångsrika inom sina respektive forskningsområden.
Janssen-Cilag är idag ett ledande forskningsbaserat läkemedelsföretag och är marknadsledande inom ett flertal terapiområden. Företaget marknadsför både receptfria och receptbelagda läkemedel inom en rad olika områden som allergi, anestesi, bioteknik, dermatologi, gastroenterologi, gynekologi, neurologi, onkologi och psykiatri.
- Fem av produkterna finns i dag på WHO:s lista över nödvändiga läkemedel, vilket är unikt inom läkemedelsindustrin, berättar Patrik Ringblom, VD på Janssen-Cilag Sverige. Janssen-Cilag har också flera gånger varit först med lanseringen av produkter inom olika läkemedelsgrupper.

Företaget har ett stort antal marknads- och säljorganisationer runt om i världen för sina produkter och Janssen-Cilag Sverige bedriver också klinisk forskning.
- Klinisk forskning innebär att vi testar läkemedlen på personer som har de aktuella sjukdomarna, förklarar Patrik. Vi har inga egna laboratorier i Sverige utan studierna läggs ut på olika sjukhuskliniker och laboratorier runt om i landet.
På Janssen-Cilag Sverige arbetar i dag cirka 115 personer och omsättningen ligger på runt 600 miljoner.

Att forska fram nya läkemedel är enligt Patrik en lång och kostsam process med stora ekonomiska risker.
- För att få ett läkemedel godkänt av myndigheterna måste det finnas en noggrann dokumentation under hela utvecklingsfasen, berättar han. Visar det sig sedan att läkemedlet inte håller måttet vad gäller effekt eller biverkningar, innebär det att alla investeringar går förlorade.
Att man ändå satsar på forskningen handlar förstås om de vinster man uppnår genom nya effektiva läkemedel som, förutom den hjälp det innebär för den enskilda patienten, också förenklar behandlingen av sjukdomar och förkortar tiden på sjukhus.
- Forskningen har dessutom positiva effekter för såväl företaget som för samhället, konstaterar Patrik. För företaget innebär det att man bygger upp kompetensen och kunskapen om både de undersökta läkemedlen och de aktuella sjukdomsområdena. Och för samhället betyder det att man bygger upp en spetskompetens inom området genom de internationella kontakter och utbildningar i ny metodik som den kliniska forskningen medför.
Några av de läkemedel som Janssen-Cilag marknadsför är Concerta®, Durogesic®, Eprex®, Evra®, Pariet®, Reminyl®, Risperdal® och Risperdal Consta® samt Topimax®.

Janssen-Cilag AB

Bransch:
Läkemedel

Telefon: 08-626 50 00
Fax: 08-626 51 00

Hemsida:
www.janssen-cilag.se

Adress:
Janssen-Cilag AB
Box 7073
19207 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN